Välkommen
     
SELECT * FROM [saxmeny] WHERE ([toppkategorin] = 0 AND [levelfaltet] = 1 OR [levelfaltet] = 2 AND [toppkategorin] = 156)
Program
Press
Turneer
Kontakt
Nyhetsbrev
CD
English
Se och lyssna
Kontra

Sök


Aktuellt
Youtube och Soundcloud
Boliviaturné
Hedersmedlemmar i FST
 

Samarbete med kulturskolor

 

Stockholms Saxofonkvartett i samarbete med Kulturskolor

Kulturskolorna som bas för det framväxande musiklivet är viktiga partner för Stockholms Saxofonkvartett. Mest givande för alla inblandade har de möten varit, där de unga musikerna fått spela tillsammans med kvartetten på sina egna villkor. Publiken har varierat från stolta föräldrar till professionella kritiker. Kvartetten ser här möjligheter även för andra som samlar unga musiker: studieförbund, musikföreningar i landet, kyrkor, orkesterföreningar och festivaler.

Våra besök på kulturskolor kan utgöras av allt från ett seminarium eller en workshop i samband med någon av ensemblens konserter till ett samarbete under flera dagar som resulterar i att vi framträder i en konsert tillsammans med eleverna. När vi genomför dessa kurser samarbetar vi ofta med RUM (Riksförbundet Unga Musikanter) och andra musikorganisationer. Kvartetten ställer upp med såväl originalrepertoar som specialskrivna arrangemang. Med dem som inte är så kunniga i notläsning arbetar vi mer improvisationsbaserat och inspirerar de unga till eget kreativt skapande.

Så här kan en helgkurs se ut:

Lördag

12.00 Samling och presentation av Stockholms Saxofonkvartett
12.30 Gemensam uppvärmning och övning
13.30 Paus för förfriskningar
14.00 Indelning i grupper. Instudering av Kakalorum, komponerat av Martin Q Larsson samt annan ensemblemusik. Antalet elever i varje grupp är beroende av hela antalet deltagare.
15.00 Stockholms Saxofonkvartett spelar några stycken.
15.30 Samövning med stor ensemble. Möjlighet till enskilda lektioner finns också.
17.00 Slut på första dagen

Söndag

11.00 Gemensam uppvärmning och övning
12.30 Indelning i grupper – nya eller gamla – för ensemblespel
13.30 Paus för förfriskningar
14.00 Stockholms Saxofonkvartett spelar.
15.30 Samövning med stor ensemble inför konserten
17.00 Konsert för elever, föräldrar och andra intresserade
18.00 Slut

Våra seminarier, workshopar och kurser anpassar vi självfallet till förutsättningarna på plats. Vid våra besök spelar vi alltid, berättar om oss själva och om hur det är att jobba som musiker. Vi talar om spelteknik, andningsteknik, spelställning samt ger tips och idéer som elever och lärare kan ha nytta av när ni musicerar. Framför allt spelar vi tillsammans. Eftersom vi delar in oss i lämpliga grupper kan alla vara med oavsett ålder och färdighet.

Ett exempel på ett lyckat musikaliskt samarbete är ”Kakalorum”, som resulterar i att vi tillsammans med ungdomar gör skolkonserter men även framträder tillsammans i form av offentliga konserter.

Det speciella med detta koncept är att alla elever får tillfälle att efter sina individuella förutsättningar spela en framträdande roll vid konserten. Vårt arbete med Martin Q Larssons verk ”Kakalorum” har fått stor uppmärksamhet och även blivit dokumenterad på CD. Vi citerar ur omslaget: ”’Kakalorum’ är komponerad för professionell saxofonkvartett och en saxofonorkester bestående av 8-100 saxofonister av olika slag och åldrar. Stycket bygger på vad tonsättaren kallar "kollektiv individualism" – varje saxofonist deltar efter sina egna förutsättningar och ändå blir det klingande resultatet inom ramen för tonsättarens intentioner.”

Stockholms Saxofonkvartett är lyhörd för arrangörernas synpunkter på seminarier, workshops, kurser och andra möten. Kvartetten ser stora möjligheter i att anpassa mötet med deltagarna till de speciella förutsättningar som gäller på plats och ser fram emot en dialog.       
 

 

  

 

Webbmaster: Martin Steisner.