Välkommen
     
SELECT * FROM [saxmeny] WHERE ([toppkategorin] = 0 AND [levelfaltet] = 1 OR [levelfaltet] = 2 AND [toppkategorin] = 128)
Program
Press
Turneer
Kontakt
Nyhetsbrev
CD
English
Se och lyssna
Kontra

Sök


Aktuellt
Youtube och Soundcloud
Boliviaturné
Hedersmedlemmar i FST
 

Datum: torsdag den 15 maj 2014 
Tid: 11:30 
Ort: Stockholm 
Lokal: Studio 53. Tulegatan 53 
Arrangör: Studio 53 
 
Besök studio 53 – en musikarbetsplats 

Besök av elever från Östra Reals gymnasium. Humanistisk- estetisk linje åk 3

Stockholms Saxofonkvartett håller sedan många år till i Vasastan i Stockholm, på Tulegatan 53, där de har sin arbetsplats med kontor, repetitionslokal och möjlighet att skapa ljudmaterial till kompositioner.

Där repeterar man, där sköter man kontakterna med elever, tonsättare, sin samarbetspartner Martin Steisner Musikproduktion och inte minst med omvärlden i och utanför Sverige. Men studion är inte bara en repetitionslokal utan har också blivit en samlingspunkt för kvartettens kontaktnät.

Besök i ”Studio 53” Här inbjuder vi till en spännande musikupplevelse i en kreativ miljö. Kvartetten presenterar ny intresseväckande musik, berättar om sitt arbete som musiker och om sina turnéer i Sverige och runt om i världen. Musikerna visar och berättar om sina instrument och hur de använder sig av avancerad elektronik vid sina framföranden.

Medverkande musiker: Stockholms Saxofonkvartett: Matias Karlsen Björnstad, Jörgen Pettersson, Leif Karlborg och Per Hedlund.

Besöket genomförs med stöd från Stims promotionnämnd i samarbete med FST (Föreningen Svenska Tonsättare).  

 

Kontra

 

 

  

 

  

 

Webbmaster: Martin Steisner.