V√É∆í√ā¬§lkommen
     
SELECT * FROM [saxmeny] WHERE ([toppkategorin] = 0 AND [levelfaltet] = 1 OR [levelfaltet] = 2 AND [toppkategorin] = 152)
Hem
Program
Press
Turneer
Kontakt
Nyhetsbrev
CD
English
Studio 53  >>>
Se och lyssna
Kontra

Sök

  Visa alla
Exakt fras
Alla ord
NÃ¥got ord


Aktuellt
Ny CD med Stockholms Saxofonkvartett
Youtube och Soundcloud
Boliviaturnť
Hedersmedlemmar i FST
 

Ny CD med Stockholms Saxofonkvartett

DEDICATED CSCD13050

Att få sig tillskrivet mer än 500 verk, att turnéra över hela världen och ständigt bli föremål för bländande recensioner, få Föreningen Svenska Tonsättares interpretpris och spränga såväl konstnärliga som pedagogiska ramar, är imponerande. Detta är fakta – man häpnar! Och ändå - ett liveframförande av Stockholms Saxofonkvartett är långt mer än så. Kommunikation är ett begrepp som alltmer tagits över av IT- samhället, men i händerna på dessa fyra fullblodsproffs får det åter en levande, meningsfull och konstnärlig fräschör.

Jag har samarbetat med Stockholms Saxofonkvartett i snart tjugofem år, nästan lika länge som kvartetten funnits. Vårt senaste samarbete - deras residensskap inom ramarna för centret CoMA - höll på att ta en ände med förskräckelse. Centret lades ned. Den sista pusselbiten, ett ofullbordat CD-projekt, hann inte bli klar. Räddande ängel blev föreningen Media Artes. Man gläds åt detta när man idag ser och hör det färdiga resultatet.

DEDICATED är en synnerligen lyckad CD som i alla avseenden bär det signum som Stockholms Saxofonkvartett gjort till sitt – energi och fokus parat med hög konstnärlig nivå. I praktiskt taget alla produktionsled har kvartetten själv varit drivande, från tankar och förslag kring textval, formgivning och marknadsföring till - ett mycket medvetet programval. Leilei Tian, Doina Rotaru, Paulina Sundin och Erkki-Sven Tüür erbjuder ett mångfacetterat innehåll. Det handlar här om att skapa ett brett samförstånd med lyssnaren, en pedagogisk poäng i linje med kvartettens egen övertygelse.

Att samarbeta med dessa dynamiska musiker är lärorikt i sig. Man finns där, men lite vid sidan om, bara för att konstatera hur självgående de är - för det är så man samarbetar med Stockholms Saxofonkvartett – man dras med. Även här - ett steg före - är denna unika kvartett en förebild i det svenska ensemblelandskapet.

Thomas Liljeholm
Tonsättare
Konstnärlig ledare i f.d. CoMA       
 

 

  

 

Webbmaster: Martin Steisner.