Välkommen
     
"För Stockholms Saxofonkvartett"

Stockholms Saxofonkvartett har specialiserat sig på att presentera svensk och utländsk kammarmusik för saxofoner på ett sådant sätt att människor i alla åldrar och med varierande musikaliska erfarenheter kan ta den till sig. Drivna av en obändig lust att spränga gränserna för vad som sägs vara konstnärligt möjligt att åstadkomma har de genom sin långa karriär etablerat sig bland Sveriges absolut främsta interpreter inom sitt område.

Med humor och pedagogisk känsla får dessa fyra proffs alltid god kontakt med sin konsertpublik.

Cirka 500 verk har skrivits för kvartetten av svenska och utländska tonsättare och de har turnerat runt jorden och spelat på festivaler och konserthus men också i udda konsertmiljöer, som yachthamnar, marknadstorg och industrilokaler.

Stockholms Saxofonkvartett har även ett genuint intresse för och stor erfarenhet av pedagogiska insatser för barn och ungdomar. I samband med våra konsertturnéer brukar vi ta kontakt med lokala skolor för att erbjuda aktiviteter, vilket i många fall resulterat i ett fruktbart samarbete.

Programförslag

Tatjana Kozlova Johannes Lost Motion (2013)

Jukka Koskinen H (1995)

Catharina Backman Kinderlied V (cansión infantil) (2012)

Daniel Alquizaleth Ramirez Asthral (2013) 

Leilei Tian La Caverne des Idées (2010)

Diana Rotaru Fly in Amber (2010)

Sten Melin TicoPhobia (2013)

Om programförslagen

Den estniska tonsättaren Tatjana Kozlova Johannes fick sin utbildning vid Estonian Academy of Music and Theatre. 2006 erhöll hon Kranichsteiner Musikpreis och 2011 röstades verket “Disintegration Chain” fram som ett av de tio bästa verken vid the International Composers Rostrum i Wien. ”Lost Motion” uruppfördes hösten 2013 i Tallinn av Stockholms Saxofonkvartett. Så här säger tonsättaren själv om sitt verk: “Soft and flowing power... dynamic quiescence... rooted bodies containing more motion than the whole outer world... invisible connections outside of physical sound...”

Finländaren Jukka Koskinen har komponerat verket "H". Det beställdes av NOMUS, Nordiska Musikkommittén, inför invigningen av det nya nordiska arkeologiska biblioteket i Aten, Grekland 1995. Tonsättarkollegan Osmo Tapio Räihälä säger om Koskinens musik att "The salient feature of Jukka Koskinen's music is its merciless unsentimentality and systematic avoidance of melody." Det gäller inte minst detta stycke, som kan liknas vid en engagerad diskussion med häftig argumentation de fyra saxofonerna emellan.

Catharina Backman är tonsättare, dragspelare och jazzpianist. Verket ”Kinderlied V” för saxofonkvartett bygger på en spelteknik från äldre jazzmusik, då man använder stort vibrato och mycket luft när man spelar, som exempelvis Ben Webster eller Coleman Hawkins. Det utmynnar i ett improvisatoriskt tätt och intensivt samspel i saxofonernas lägre register och avslutas tvärt med ett parti som består av olika klockklanger.

Daniel Alquizaleth Ramirez är en ung talangfull tonsättare utbildad vid Loyolauniversitetet i La Paz, Bolivia. "Asthral" komponerades 2013 inför Stockholms Saxofonkvartetts besök i Bolivia inom Proyecto Intercambio, ett svenskt-sydamerikanskt samarbetsprojekt. 

Leilei Tian är född i Kina, utbildad i bland annat Sverige och numera bosatt i Frankrike. Franska Akademien tilldelade henne nyligen det anrika och prestigefyllda Rompriset ”Prix de Rome”, och 2012-2013 var hon verksam som ”Fellow” i Villa Medici i Rom. ”La Caverne des Idées” är inspirerat av filosofen Platons tankar om en idévärld och hans berömda liknelse om grottan där verkligheten framträder som ett skuggspel på väggarna. Verket, som är komponerat för Stockholms Saxofonkvartett, består av tre delar, i vilka Leilei Tian lyfter fram saxofonernas mångfacetterade klang och tekniska möjligheter både solistiskt och som ensemble.

Den unga kompositören Diana Rotaru är en av de mest uppmärksammade tonsättarna i Rumänien, utbildad i Bukarest och Paris. ”Fly in Amber”, som är skrivet för Stockholms Saxofonkvartett, består av tre satser. Verket är inspirerat av den skotske målaren Graeme Todds konstverk. De fyra saxofonerna behandlas som en enda röst med variationer i klangfärgen.

Sten Melin är trumpetaren från Kalix som blev tonsättare. Hans lärare och inspiratörer vid KMH i Stockholm var Gunnar Bucht, Pär Lindgren och Sven-David Sandström. ”TicoPhobia” skrev han  för Stockholms saxofonkvartett inför Myrkir músíkdagar 2014 på Island. Han kommenterar detta verk genom attr förse det med en undertitel: "TicoPhobia" or how to get rid of an ear worm".       
 

 

  

 

Webbmaster: Martin Steisner.