V√É∆í√ā¬§lkommen
     
SELECT * FROM [saxmeny] WHERE ([toppkategorin] = 0 AND [levelfaltet] = 1 OR [levelfaltet] = 2 AND [toppkategorin] = 152)
Program
Press
Turneer
Kontakt
Nyhetsbrev
CD
English
Se och lyssna
Kontra

Sök


Aktuellt
Youtube och Soundcloud
Boliviaturnť
Hedersmedlemmar i FST
 

Boliviaturnť

Stockholms Saxofonkvartett på Boliviaturné 26 april – 6 maj 2013

 

Intercambio, ett unikt svenskt - sydamerikanskt samarbete

Stockholms Saxofonkvartett i samarbete med The Taky Contemporary Ensemble. Två ledande ensembler inom den nutida konstmusiken. Boliviansk nutida konstmusik har oss veterligen inte framförts i Sverige tidigare och spridningen av svensk nutida konstmusik i Bolivia känner vi heller inte till.

Boliviansk musik har en stark och lång folkmusikalisk tradition Denna har också på olika sätt präglat den nutida bolivianska konstmusiken och dess interpreter. I ett nära samarbete mellan bolivianska och svenska tonsättare och musiker får vi möjlighet till ett erfarenhetsutbyte som kommer att tillföra intressanta frågeställningar kring musik och musikalisk gestaltning.

Ensemblerna har själva valt tonsättare från olika generationer och med olika estetiska uttryck. Kompositörer är Ylva Q Arkvik, Catharina Backman, Gastón Arce Sejas, Maria Teresa Gutiérrez och Daniel Alquizaleth Ramirez. Ensemblerna kommer att spela både tillsammans och var för sig.

Den 13 – 16 september 2013 får den svenska publiken möjlighet att ta del av samarbetet då de bolivianska musikerna besöker Sverige. 

Projektet genomförs med stöd av Statens musikverk.       
 

 

  

 

Webbmaster: Martin Steisner.