Välkommen
     
Pedagogiska program

Per Hedlund och Leif Karlborg instruerar elever vid Norrtälje musikskola under en skivinspelning i Norrtälje kyrka. I bakgrunden Jörgen Pettersson. Foto: SFZ records

När Stockholms Saxofonkvartett ger konserter är det många i publiken som söker kontakt med de fyra saxofonisterna. Det kan vara tonsättare, musikerkolleger, musiklärare, musikstuderande och andra musikintresserade som vill kommentera, fråga och diskutera. Men kvartetten träffar ofta alla dessa – och många fler – under mer organiserade former.

Spel för och med unga musiker
Kulturskolorna som bas för det framväxande musiklivet är viktiga partner för Stockholms Saxofonkvartett. Roligast för alla inblandade har de möten varit, där de unga musikerna fått spela tillsammans med kvartetten på sina egna villkor. Publiken har varierat från stolta föräldrar till professionella kritiker. Kvartetten ser möjligheter för andra som samlar unga musiker: musikföreningar i landet, kyrkor, orkesterföreningar och festivaler.  

Workshops med saxofonister under utbildning
Efter en inledande demonstration av saxofonens olika möjligheter med exempel ur kvartettens repertoar inbjuds de oftast unga saxofonisterna att spela tillsammans med kvartetten. Beroende på antalet deltagare organiseras övningarna stämvis eller i större grupp. Kvartetten har erfarenhet av sådana workshops och master classes på de mest skilda håll: ledande svenska skolor och musikhögskolor, konservatorier med entusiastiska studerande i Rumänien, Kosovo och Israel.

Att vara musiker idag
Samtal mellan musikerna i Stockholms Saxofonkvartett och musikstuderande på olika nivåer – kulturskolor, folkhögskolor och musikhögskolor - om vad det innebär att vara musiker och ha det som yrke. Musikaliska exempel ingår alltid. Dessa samtal brukar genomföras tillsammans med lärare och studenter vid musikhögskolor.

Workshops med tonsättarstuderande
Kvartetten demonstrerar saxofonens olika möjligheter, spelar upp exempel och provar idéer tillsammans med deltagarna. Det kan handla om enstaka workshops eller återkommande träffar under en längre tid. Sådana möten har ägt rum på musikhögskolor från Stockholm till Sibirien och Sydafrika.

Att samarbeta över de konstnärliga gränserna
Stockholms Saxofonkvartett har mångsidig erfarenhet av att framträda tillsammans med poeter, dansare och i installationer av olika slag. I en workshop tillsammans med en sådan samarbetspartner visar kvartetten vad man kan göra och samtalar med deltagarna om deras tankar och erfarenheter.

Intro i garderoben
Vad är det egentligen som kommer att hända vid dagens konsert? Medlemmarna i Stockholms Saxofonkvartett presenterar – mycket personligt – tonsättare, verk och bakgrunder före framträdandet.

Skräddarsytt
Stockholms Saxofonkvartett är lyhörd för arrangörernas synpunkter på workshops och andra möten. Kvartetten ser stora möjligheter i att anpassa mötet med deltagarna till de speciella förutsättningar som gäller på plats och ser fram emot en dialog.

Kontra
Välkomna att vara med i vår satsning på ny musik i skolan med namnet Kontra (www.kontra.nu). Projektet är ett initiativ från Svensk Musik och sker i samarbete med Stockholms Saxofonkvartett.

 

Stockholms Saxofonkvartett och Kakalorumensemblen i Norrtälje. Foto: SFZ records

 

        Bilder: SFZ records


Tillbaka till Program


 

       
 

 

  

 

Webbmaster: Martin Steisner.