Välkommen
     
Besök studio 53 – en musikarbetsplats

Namnskylt Tulegatan 53

Stockholms Saxofonkvartett håller sedan många år till i Vasastan i Stockholm, på Tulegatan 53, där de har sin arbetsplats med kontor, repetitionslokal och möjlighet att skapa ljudmaterial till kompositioner.


Där repeterar man, där sköter man kontakterna med elever, tonsättare, sin samarbetspartner Martin Steisner Musikproduktion och inte minst med omvärlden i och utanför Sverige. Men studion är inte bara en repetitionslokal utan har också blivit en samlingspunkt för kvartettens kontaktnät.

Besök i ”Studio 53” Här inbjuder vi till en spännande musikupplevelse i en kreativ miljö. Kvartetten presenterar ny intresseväckande musik, berättar om sitt arbete som musiker och om sina turnéer i Sverige och runt om i världen. Musikerna visar och berättar om sina instrument och hur de använder sig av avancerad elektronik vid sina framföranden.

       
 

 

  

 

Webbmaster: Martin Steisner.