Välkommen
     
Vi bjuder in ungdomen

Stockholms Saxofonkvartett har mångårig erfarenhet av att spela för och med ungdomar. På senare år har vi börjat bjuda in elever och lärare från kulturskolor och musikgymnasier till att först arbeta med oss och sedan framträda i våra ordinarie konserter. För arrangörerna har det resulterat i större publikunderlag och en ny publikgrupp bestående av både elever, lärare och föräldrar.

 

De fyra musikerna Per Hedlund, Leif Karlborg, Jörgen Pettersson och Sven Westerberg har spelat tillsammans i Stockholms Saxofonkvartett i mer än 25 år. De har specialiserat sig på att presentera vår egen tids kammarmusik för saxofoner på ett sådant sätt att människor i alla åldrar kan förstå och tycka om den. Kvartetten består av fyra erfarna proffs, som med hjälp av humor och pedagogisk känsla alltid får god kontakt med sin konsertpublik. Inte mindre än 500 verk har skrivits till dem av svenska och utländska kompositörer och de har turnerat runt hela jorden och spelat på festivaler och konserthus. 

 

Per Hedlund och Leif Karlborg instruerar elever vid Norrtälje musikskola under en skivinspelning i Norrtälje kyrka. I bakgrunden Jörgen Pettersson. Foto: SFZ records

 

Schemaförslag med en konsert kl. 19.00

 

14.00  Samling och introduktion av Stockholms Saxofonkvartett som spelar och berättar om sin verksamhet.

 

14.30  Samövning av några musikstycken. Kvartetten har i förväg skickat noter och väljer tillsammans med respektive lärare lämpligt material.

 

15.30  Stockholms Saxofonkvartett visar och förklarar olika spelarter som kan förekomma i kvällens konsert.

 

16.00  Vi delar in oss i grupper.

 

16.30  Vi spelar tillsammans. 

 

17.00  Slut på seminariet.

 

Enkel förtäring eller medhavd matsäck.

 

19.00  Offentlig konsert 

Tillbaka till Program

 


       
 

 

  

 

Webbmaster: Martin Steisner.