Välkommen
     
SELECT * FROM [saxmeny] WHERE ([toppkategorin] = 0 AND [levelfaltet] = 1 OR [levelfaltet] = 2 AND [toppkategorin] = 156)
Program
Press
Turneer
Kontakt
Nyhetsbrev
CD
English
Se och lyssna
Kontra

Sök


Aktuellt
Youtube och Soundcloud
Boliviaturné
Hedersmedlemmar i FST
 

Konsertverkstad för unga

Bakgrund
 
Stockholms Saxofonkvartett har under en lång tid målmedvetet arbetat för att väcka ungdomars intresse för ny konstmusik. Genom en rad konserter har vi spelat musik för, av och med ungdomar. Vi har beställt verk som framförts tillsammans med eleverna. I workshopform har vi med elever och lärare arbetat fram kompositioner som vi sedan tillsammans framfört. Tillsammans med Svensk Musik driver vi projektet Kontra som finns att läsa om på www.kontra.nu.

Presentation 
 
I Konsertverkstad för unga vill vi väcka ungdomars nyfikenhet på ny och okänd musik. Vi vill skapa möjligheter att på ett avspänt och pedagogiskt sätt presentera och tillsammans med ungdomarna även skapa ny spännande musik. Vi arbetar pedagogiskt utifrån var och ens personliga förutsättningar. På denna länk finns en enkel video från ett projekt vi gjorde i Vimmerby tillsammans med tonsättaren Johan Svensson och 200 högstadieelever.

Medverkande 
 
Kvartetten består av musikerna Jörgen Pettersson, Matias Karlsen Björnstad, Per Hedlund och Leif Karlborg har spelat tillsammans i Stockholms Saxofonkvartett i mer än 25 år. Vi har specialiserat oss på att presentera vår egen tids kammarmusik för saxofoner på ett sådant sätt att människor i alla åldrar kan förstå och tycka om den. Omkring 500 verk har skrivits för Stockholms Saxofonkvartett av svenska och utländska tonsättare, och ensemblen har turnerat världen över och spelat på festivalscener och i konserthus.

De senaste åren har Stockholms Saxofonkvartett tillsammans med STIM/Svensk Musik arbetat framgångsrikt med ungdomar på olika sätt. Mer information finns på www.kontra.nu

Tonsättaren Johan Svensson har studerat komposition på Högskolan för scen och musik i Göteborg. Han har ordnat kurser och seminarier i komposition/improvisation för grundskole- och gymnasieelever. I detta sammanhang har han tillsammans med oss i kvartetten utvecklat pedagogiska övningar för att få eleverna att snabbt uttrycka sig musikaliskt även om de helt saknar förkunskaper.

Genomförande
Under en begränsad period (1-3 dagar) arbetar deltagarna under handledning fram musik som vi tillsammans framför på konsert. Vi bidrar med metoder och övningar för att få ungdomarna att våga bestämma över framförandets innehåll och form så mycket som möjligt.

Vi använder oss av notationssätt som fungerar oavsett förkunskaper (grafiskt notation är ett bra exempel) samt några intressanta och lättbegripliga sätt att styra improvisation i realtid.

Tillbaka till Program


 

       
 

 

  

 

Webbmaster: Martin Steisner.