Stockholms Saxofonkvartett
Bildspel


 

 

Foto Maria Fäldt

Stockholms Saxofonkvartett, Per Hedlund, Jörgen Pettersson, Matias Karlsen Björnstad och Leif Karlborg, har specialiserat sig på svensk och utländsk kammarmusik för saxofoner och avancerad elektroakustisk musik – kvartetten som bildades 1969 av Sven Westerberg har fått sig tillskrivet mer än 500 verk.

En röd tråd i deras verksamhet är ett nära samarbete med svenska och utländska tonsättare, liksom blivande kompositörer, framför allt vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Kvartetten håller seminarier, deltar i konserter och samarbetar även med konstnärer i andra genrer än den egna.

Deras sätt att arbeta har snabbt utvecklat deras stil och skicklighet och de tillhör våra absolut främsta interpreter på sitt mycket omfattande område. Stockholms Saxofonkvartett drivs av en obändig lust att ständigt utforska och spränga gränserna för vad som sägs vara konstnärligt möjligt att åstadkomma. De framträder ofta på internationella festivaler, i opera- och konserthus. Deras förmåga att väcka intresse för nutida musik kommer allt fler tillgodo även i deras egen studio i Stockholm.

Sedan en längre tid huserar de på Tulegatan 53 med plats för kontor, repetitionslokal och möjlighet till arbetsinspelningar – i förlängningen också inspelningar, men minst lika viktigt är att denna punkt på stockholmskartan snabbt etablerat sig som samlingsplats för musiker, tonsättare, konstnärer, koreografer och författare. Där anordnas seminarie- och undervisningsverksamhet, liksom sammankomster av olika slag, diskussionsaftnar och en mindre konsertverksamhet.

Utifrån detta växer spännande samarbetsprojekt fram. Stockholms Saxofonkvartett har på Tulegatan 53 skapat ett aktivt centrum för nutida musik och annan med musik sammanvävd konstnärlig verksamhet, av både svenskt och internationellt slag.

Kvartetten har stor resvana – de har turnerat runt om i Europa (t.ex. Baltikum, Turkiet, Frankrike, Ungern, Grekland, Tyskland, Rumänien, Ryssland, Italien, Spanien, Georgien, Ukraina) och de har framträtt i Japan, Egypten, Israel, USA, Sydamerika, Sydafrika, Kina och Mongoliet.

Stockholms Saxofonkvartett sprider svensk musik i utlandet och tar med sig nya musikaliska erfarenheter och upplevelser hem till den svenska publiken.

Eva Runefelt


För vidare information kontakta

Stockholms Saxofonkvartett
Tulegatan 53
SE-113 53 Stockholm

Tel. 08-673 34 44     

Email: office@stockholmsax.com

Facebook:

 

Samarbetspartner:

Martin Steisner Musikproduktion
Vadstenagatan 15 SE-418 71 Göteborg
Telefon 0708-99 06 29
steisner@telia.com  

 

       
 

 

Hem Galleri, Hem

Stockholms Saxofonkvartett

 

 

  

 

  

 

Webbmaster: Martin Steisner.